Wetenschappelijk
Onderzoek

Eerste graad • A-stroom

Zowel voor 2 uur als voor 3 uur wetenschappen per week
Motiverend en uitdagend voor de leerling
Leerkracht legt accenten en differentieert