Zelfgestuurd leren
met het portfolio

Portfolio en feedback

Het portfolio nodigt leerlingen uit om verantwoordelijk te worden voor hun eigen leerproces. Met de informatie uit het portfolio kun je als leerkracht je leerlingen bijsturen en coachen. Ook leerlingen zelf zien snel wat er goed gaat en wat er beter kan. Zo heeft de leerling het eigenaarschap over het leren en houd jij als leerkracht het overzicht en de regie.

Feedback heeft het meeste resultaat wanneer je die geeft op het moment dat de leerling in staat is of de wil heeft om er nog iets mee te doen. Bij effectieve feedback wordt een antwoord gegeven op de volgende drie vragen:

  1. Feed-up: waar ga ik naartoe?
  2. Feedback: hoe heb ik het gedaan
  3. Feedforward: wat is de volgende stap?

Deze drie vragen moeten in samenhang met elkaar worden gezien. Ze geven de leerling zicht op de kloof die ze moeten overbruggen tussen het huidige en het gewenste niveau.

Wat is het voordeel voor de leerling?

  • Leerlingen verzamelen zelf hun resultaten en evalueren hun leerproces.
  • Leerlingen vinden er tips om hun prestaties te verbeteren en formuleren individuele werk­punten.
  • Leercompetentie en reflectievaardigheden van leerlingen staan centraal.

Wat is het voordeel voor de leerkracht?

  • Je beschikt over een eenvoudig instrument voor doelgerichte coaching, waarin de ontwikkeling van elke leerling centraal staat.
  • Je hebt een permanent overzicht van het leer­proces van elke leerling: resultaten, reflectie en feedback.
  • Het stimuleert de verticale samenwerking binnen de vakgroep.
  • Je toont dat je werkt aan de transversale eind­termen.