De nieuwe eindtermen zijn in principe niet meer verbonden aan een bepaald vak. Ze werden ondergebracht in 16 sleutelcompetenties die door de leerlingen bereikt of nagestreefd moeten worden.

We helpen je op weg met: 

De eindtermen

In de handleiding vind je een overzicht van de eindtermen die met de component wetenschappen van de basisoptie Moderne Talen-Wetenschappen verbonden zijn. We sommen de specifieke eindtermen voor wetenschappen op en belichten de transversale eindtermen. Daarnaast leggen we je uit hoe je de eindterm met wetenschappelijk onderzoek kunt realiseren en evalueren. Het is dus veel meer dan een afvinklijstje.

De leerplandoelen

Een gelijkaardig overzicht met duiding voor de leerplandoelen vind je op ­Pelckmans Portaal. 

De jaarplanning

Jouw school maakt afspraken voor de verdeling van de 16 sleutelcompetenties over vakken. Welke leerkracht is verantwoordelijk voor het behalen en evalueren van welke eindtermen? Om dat overleg te faciliteren bieden we je op Pelckmans Portaal per les een opsomming van de concrete lesdoelen, de eindtermen en de leerplandoelen. Die informatie vind je ook op Smartschool.

Nieuwe eindtermen
en leerplannen