Het totaalpakket van
Wetenschappelijk Onderzoek

Activatie via code vooraan in het leerwerkboek.

Digiboek

 • een online versie van het leerwerkboek

Audiovisuele bronnen

 • animaties
 • aanvullend fotomateriaal

Evaluatie

 • Test jezelf online met directe
  feedback

Hulpmiddelen

 • geanimeerde synthese per thema

Voor de leerling

Pelckmans Portaal met digiboek voor de leerling

Leerwerkboek

met portfolio en vademecum

Het totaalpakket van
Wetenschappelijk Onderzoek

Activatie via code vooraan in de handleiding.

Digitaal bordboek

 • een online versie van het leerwerkboek met oplossingen

Aanpak en doelen

 • jaarplanning
 • materiaallijst
 • overzicht eindtermen die aan bod komen in Wetenschappelijk Onderzoek
 • overzicht leerplandoelen Katholiek Onderwijs Vlaanderen die aan bod komen in Weten­schappelijk Onderzoek

Audiovisuele bronnen

 • animaties
 • aanvullend fotomateriaal

Oefeningen en opdrachten

 • Test jezelf online: leerlingvolgsysteem
 • oplossingen Test jezelf 1 per thema 

Hulpmiddelen

 • geanimeerde synthese per project

Evaluatie

 • evaluatievragen per thema

Handleiding

 • Deel 1: Toelichting bij de methode
 • Deel 2: Handleiding bij de lessen

Voor de leerkracht

Pelckmans Portaal met digitaal bordboek voor
de leerkracht