Synthese

Op het einde van elk thema staat telkens een visuele synthese van wat leerlingen moeten kennen. Die vat de lesinhoud van het thema samen en toont de samenhang tussen de lessen.

Op Pelckmans Portaal vinden leerling en leerkracht dezelfde synthese geanimeerd terug. De leerstof van de synthese wordt opnieuw opgebouwd en linken tussen de verschillende delen worden duidelijk door de stem die de animatie begeleidt.

Test jezelf

In de Test jezelf wordt wat leerlingen moeten kennen en kunnen bevraagd. De moeilijkheidsgraad van elke vraag is aangeduid door de gekleurde bol:

  • oranje is een basisvraag
  • blauw is een uitdagende vraag

Op Pelckmans Portaal kunnen leerlingen verder oefenen met Test jezelf online. Er wordt meteen feedback voorzien. Leerkrachten kunnen de leeractiviteiten van hun leerlingen volgen via het leerlingvolgsysteem.

Onderzoeksvaardigheden 

De onderzoeksvaardigheden geven aan wat leerlingen na dit thema allemaal moeten kunnen. De algemene onderzoeksvaardigheden komen in meerdere thema’s aan bod en zijn vaak ook terug te vinden in het vademecum. 

De specifieke onderzoeksvaardigheden komen enkel in dit thema voor en kunnen in de Test jezelf verder ingeoefend worden.