Algemeen

In de eerste graad maken alle leerlingen van de A-stroom via het vak Natuurwetenschappen kennis met de natuurwetenschappelijke methode. In de component wetenschappen binnen de basisoptie Moderne Talen – Wetenschappen, wordt die methode verder verkend aan de hand van chemische, fysische en biologische contexten.

Themapagina

Wetenschappelijk Onderzoek bestaat uit 8 thema’s. Elk thema start met een concrete probleemstelling die dicht bij de leefwereld van de leerling staat. 

Volgende 8 thema’s komen aan bod in Wetenschappelijk Onderzoek:

  1. Zinken, zweven of drijven
  2. Omgaan met stoffen
  3. Levensprocessen van organismen
  4. Electriciteit
  5. Chemische reacties
  6. Micro-organismen
  7. Kracht, druk en evenwicht
  8. Licht en kleur

Elk thema bevat een dubbele pagina met een focus die binnen dat thema past. De pagina verwondert leerlingen, legt linken met hun leefwereld en legt bepaalde principes uit op een visuele manier. Deze pagina kan op verschillende manieren en op verschillende momenten in de klas ingezet worden.

Lespagina’s

Elke lestitel geeft aan wat leerlingen die les gaan onderzoeken. Na een korte inleiding of opfrissing van kennis, gaan leerlingen aan de slag. Ze starten met het onderzoek aan de hand van een wetenschappelijke methode. Om leerlingen daarin te begeleiden leren we ze stapsgewijs hoe ze een onderzoeksvraag, hypothese, besluit … kunnen formuleren. 

De onderzoeksvraag wordt beantwoord in het besluit, waarna een reflectie volgt met aandacht voor linken tussen de disciplines chemie, fysica en biologie. 

In elk thema vind je een STEM-les terug die vertrekt vanuit een probleemstelling. Leerlingen worden nadien uitgedaagd een oplossing te vinden voor het gestelde probleem. Ze leren out of the box denken en gaan op een andere manier aan de slag met een wetenschappelijke methode.

Vademecum

Het vademecum-logo verwijst naar het uitneembare vademecum dat achteraan in het leerwerkboek
steekt. Hierin kunnen leerlingen bepaalde algemene onderzoeksvaardigheden opzoeken die ze nodig hebben op de plek waar de verwijzing staat.